Hvor lang tid skal man have bøjle for at få et smukt smil?

smukt smil

Hvor lang tid man skal have bøjle afhænger af størrelsens problem og hvilken bøjle, der benyttes. Nogle personer har det i kort tid, mens andre personer har det i adskillige år. Flere personer oplever også, at bøjlen udskiftes med tiden i takt med, at tandstillingen ændres.

Valg af bøjle

Skift mellem flere typer af bøjler skyldes, at der findes forskellige bøjler til særlige tandproblemer. Der er nu heldigvis udviklet en bøjle, som kan løse mange problemer i forhold til tandstillingen. Der er tale om den nyudviklede bøjle under navnet Invisalign, som eksperter i tandregulering fra Lyngby anbefaler til at afhjælpe mange tandproblemer på kort tid. Bøjlen er meget populær, da den er udviklet i et gennemsigtig materiale, der gør den meget svær at se. Bøjlen er derudover udviklet som en aftagelig skinne, så den kan benyttes efter ens hverdag.

Effektiv og skånsom på samme tid

Alle tandbøjler udvikles med øje for effektivitet samtidigt med, at bøjlen skånsomt regulerer tændernes stilling. Det er vigtigt, at bøjlen er skånsom mod tænderne, så tænderne ikke får skader på grund af bøjlen. Bøjlen skal dog samtidigt virke hurtig og effektivt, så bøjlen ikke behøver at være på i længere tid end nødvendigt. Denne balancegang har Invisalign-bøjlen fundet, da den er i stand til at ændre tandstillingen skånsomt og effektivt. Bøjlen kan også fjerne mellemrum mellem tænder samt regulere tænderne, så underbid, overbid og krydsbid bliver fjernet.

Tidshorisont for bøjlen

Varighed af bøjlens brug varierer efter størrelsen af tandproblemet. Tidshorisonten afhænger derfor efter dit individuelle tandproblem, som din eksperttandlæge vil vurdere. Efter undersøgelse af tænderne er det muligt for tandlægen at give dig et estimat for den forventede tidshorisont. Langt de fleste tandreguleringer via Invisalign-bøjlen kan klares på mellem ni og atten måneder. Personer med mindre tandproblemer kan have lige og flotte tænder på blot ni måneder, hvor imens de lidt større tandreguleringer har behov for op til halvandet år.

Om tidshorisonten overholdes afhænger af, om vejledningerne i forhold til brug af bøjlen overholdes. Efter bøjlen er udformet til dit tandproblem vil din vejledende tandlæge i Lyngby give instrukser om korrekt brug af bøjlen. Bøjlen skal typisk benyttes omkring tyve timer i døgnet for at opnå den optimale effekt. Det er heldigvis muligt at sove med bøjlen, og når bøjlen samtidigt er gennemsigtig kan den også uden problemer benyttes på eksempelvis arbejdet uden, at du skjuler dit smil. Det er meget vigtigt, at tandlægens instrukser følges, da både et overforbrug og underforbrug af bøjlen kan give skadelige konsekvenser for tænderne.

Et smukt smil resten af livet

Det smukke smil, som opnås med bøjlen, kan bevares resten af livet ved at følge op med efterbehandling. Efterbehandlingen kan blandt andet bestå af, at der indsættes en tråd til at fastholde tandstilling. Det er også en mulighed, at bøjlen bliver benyttet under søvn en gang imellem. Dette afhænger af netop din tandstilling, hvilket tandlægen vil vejlede dig om for at sikre, at du kan bevare dit nye og smukke smil resten af dit liv.

Tandlægeteam Lindberg v/Tandlæge Sofie Lindberg
Lundtofteparken 83, st. th.
2800 Kongens Lyngby
45 87 99 35

 

Tandlæge Nærum

Tandlæge i Lyngby Tandlæge Team Lindberg

Leave your comment